Nowa analiza dotycząca wpływu…

Nowa analiza dotycząca wpływu…

Nowa analiza dotycząca wpływu podaży białka na funkcjonowanie nerek u osób zdrowych

Analiza została wykonana na podstawie randomizowanych badań oraz danych epidemiologicznych. Porównywano wpływ na funkcjonowanie nerek dwóch grup. Pierwszą grupę stanowiły osoby z podażą białka wynoszącą 10-15 % zapotrzebowania ich energetycznego (około 0.8 g na 1 kg ciała); drugą grupę stanowiły osoby z podażą białka wahającą się od 20 do 35 % całkowitego zapotrzebowania energetycznego. W analizie brano pod uwagę jedynie osoby zdrowe.

Główne różnice między grupami dotyczyły parametru GFR (Współczynnik przesączania kłębuszkowego). Osoby spożywające wyższą ilość białka posiadały ten współczynnik wyższy w odpowiedzi na większą konsumpcję protein, mimo to wynik oscylował w całkowicie akceptowalnych granicach dla zdrowia nerek.

Na obecną chwilę nie stwierdzono u osób zdrowych pogarszania się profilu nerkowego oraz ciśnienie krwi w odpowiedzi na wyższe spożycie białka aniżeli ZDS. Niewielkie zmiany współczynników posiadają miano jedynie czynnika adaptacyjnego, a nie patologicznego

https://academic.oup.com/advances/article/9/4/404/5055949#118931453

#mikrokoksy #mirkokoksy #dieta #silownia #zdrowie #fullborsukworkout

Comments are closed.